เครื่องมือในการช่วยควบคุมคุณภาพ (Quality Control Equipment)

เพื่อการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพคงที่ เราจึงมีห้องแล็บและพนักงานที่ทำการทดสอบน้ำยาชุบตลอดเวลาการผลิต สำหรับการทดสอบน้ำยาในเชิงลึกเราก็ส่งไปทดสอบห้องแล็บขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานระดับสากล

เครื่องวัดความหนาแบบเอ็กซเรย์
(X-Ray Thickness Gauges)

เครื่องทดสอบความทนต่อการกัดกร่อน
(Cass Test)

มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • การยึดเกาะ ใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B571
  • การทนการกัดกร่อน (สนิม) ใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B368