บริษัท วัฒนกิจการชุบ จำกัด

ด้วยประสบการณ์ มากว่า 40 ปี ในการบริการชุบโครเมี่ยม นิเกิ้ล สำหรับโลหะทุกประเภท โดยสินค้าทั่วไปที่บริษัทฯ ให้บริการชุบจะเป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องดนตรี รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับสุขภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทางบริษัทฯ ของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสารเคมีพิเศษที่สามารถชุบได้คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศหรือตามมาตรฐานที่กำหนดและเนื่องด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการส่งออก สารเคมีที่ใช้เพื่อการชุบจึงต้องได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เช่น ASTM DIN JIS ISO และไม่ขัดต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ถูกนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันนี อเมริกา และญี่ปุ่นเท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านชุบโลหะมานานกว่า 40 ปี ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือทางห้องแล็บที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคมีในการชุบอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

“บริษัท วัฒนกิจการชุบ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพอย่างดีเยี่ยมในด้านการชุบโลหะ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งใช้ระบบการควบคุมที่เหมาะสม”

Customer Reference